Teollisen puurakentamisen esimerkkejä meiltä ja muualta – Industrial Timber Architecture

Ympäristöministeriö ja Maakuntaliitot, Joensuu, Ilmastoviisasta rakentamista