Teollisen puurakentamisen esimerkkejä meiltä ja muualta – Industrial Timber Architecture

Ympäristöministeriö ja Maakuntaliitot, Jyväskylä, Ilmastoviisasta rakentamista