Kaunista ja tervettä ympäristöä hiilineutraalilla puurakentamisella – Carbon neutral Timber Architecture

Uudenmaan liitto, Kohti hyvää tulevaisuutta – ihmisen kokoinen kunta,
Tavoitteena hiilineutraali Uusimaa vuonna 2035