Teollisen puurakentamisen esimerkkejä meiltä ja muualta – Industrial Timber Architecture

Ympäristöministeriö ja Maakuntaliito, Pori, Ilmastoviisasta rakentamista